20 DH Pagoda przyjęła imię hm. Stanisławy Urbanek

"Człowiek jest wspaniałą istotą
nie z powodu dóbr, które posiada , ale jego
czynów. Nieważne jest to, co się ma,
ale czym dzieli się z innymi."

Św. Jan Paweł II

Harcerski start  połączony z nadaniem imienia 20 Drużynie Harcerskiej Pagoda działającej przy Szkole Podstawowej w Korczynie.

23 września w  Korczynie, na zaproszenie 20 DH Pagoda uroczyście zainaugurowany został kolejny rok harcerskiej działalności  połączony z nadaniem korczyńskiej drużynie imienia hm. Stanisławy Urbanek.

Mimo deszczowej pogody na zaproszenie korczyńskiej drużyny odpowiedziało ponad 100 harcerzy reprezentujących swoje drużyny. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Komenda Hufca ZHP w Krośnie, 20 DH Pagoda oraz dyrektor Szkoły Podstawowej  w Korczynie Artur Stodolak. Uroczystość inauguracji rozpoczęła się mszą św. odprawioną w sanktuarium Św. Bpa Józefa Pelczara w Korczynie. Po zakończeniu mszy w asyście pocztów sztandarowych odbył się  przemarsz do Szkoły Podstawowej w Korczynie, gdzie z udziałem władz samorządowych i oświatowych gminy przeprowadzony został apel inauguracyjny.

Były odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania, a także wskazówki do pracy na bieżący rok. Szczególne podziękowania od komendanta  Jana Borka otrzymali nauczyciele - Agnieszka Kowalczyk i Janusz Paradysz opiekunowie 20 DH Pagoda.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili licznie przybyli zaproszeni goście; m.in. syn druhny Stanisławy Urbanek - Krzysztof Urbanek.

Druhna Stanisława Urbanek to postać niezwykła  - nauczycielka i harcerka, która ponad pół wieku oświecała kolejne pokolenia korczyńskich dzieci i krzewiła uniwersalne wartości dobra, prawdy i piękna.  Uczestniczyła ze swoimi harcerzami w kilkudziesięciu obozach w  kraju i za granicą. Otrzymała wraz ze swoją  drużyną liczne nagrody i wyróżnienia. Druhna Stanisława Urbanek  pełniła wiele funkcji we władzach krośnieńskiego hufca i chorągwi. Wielokrotnie wyróżniana odznaczeniami państwowymi i harcerskimi. Odeszła na wieczną wartę 24 lipca 2008 roku. Historię i dorobek druhny Urbanek przedstawili harcerze 20 Drużyny Harcerskiej Pagoda, która w dniu 23 września 2017 roku Rozkazem  Komendanta Hufca ZHP  Krosno L*/2017 przyjęła jej imię.

Uroczystość urozmaiciły piękne harcerskie  piosenki, a nad całością czuwała drużynowa 20 DH Pagoda samarytanka Małgorzata Prajsner, która z dumą odebrała akt nadania. Było uroczyście, refleksyjnie, wzruszająco, ale i  wesoło, bo "20" zadbała o odpowiednią atmosferę i oprawę tego wydarzenia. Finałem spotkania był poczęstunek w stołówce szkolnej i gra terenowa "Śladami harcerstwa w Korczynie". Nie zabrakło też życzeń i gratulacji od zaproszonych gości. Głos zabrali: dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie Artur Stodolak, wójt gminy Korczyna Jan Zych oraz długoletni przyjaciel  druhny Stanisławy Urbanek dh Jan Omachel, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali wartość harcerstwa i jego rolę w kształtowaniu postaw współczesnej młodzieży.

Nadanie drużynie imienia hm. Stanisławy Urbanek jest zwieńczeniem i ukoronowaniem przygotowań, wysiłku i trudu harcerzy, dla których- podobnie jak dla hm. Urbankowej - "Harcerstwo stało się najbliższą sercu pasją".

Agnieszka Kowalczyk
Janusz Paradysz

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: harcerstwo, Pagoda