• Start

Konkurs Kangur Matematyczny

KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem platformy dzwonek.pl.Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym.

Terminarz jest następujący:

Kategoria

Konkurs próbny

Konkurs Kangur 2020

Student

22.05.2020

28.05.2020 (czwartek)

Junior

22.05.2020

29.05.2020 (piątek)

Kadet

25.05.2020

02.06.2020 (wtorek)

Beniamin

25.05.2020

03.06.2020 (środa)

Maluch

26.05.2020

04.06.2020 (czwartek)

Żaczek

26.05.2020

05.06.2020 (piątek)

Zgłoszeni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z instrukcją dla uczestnika konkursu przesłaną na pocztę dziennika elektronicznego.

Komunikat w sprawie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w świetlicy szkolnej, konsultacji z nauczycielami oraz zajęć rewalidacyjnych.

Komunikat w sprawie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w świetlicy szkolnej, konsultacji z nauczycielami oraz zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie.

Powołując się na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej informuję, że od 25. maja 2020 r. istnieje możliwość skorzystania przez uczniów z klas I – III z zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w świetlicy szkolnej, konsultacji uczniów klas IV - VIII z nauczycielami oraz zajęć rewalidacyjnych.

 1. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlicowe) przeznaczone są w szczególności dla dzieci rodziców, którzy nie mogą sprawować opieki ze względu na pracę,
  a zwłaszcza w służbie zdrowia, służbach mundurowych.
 2. Nadmieniam jednak, że posłanie dziecka na powyższe zajęcia wiąże się z równoczesną utratą zasiłku opiekuńczego pobieranego przez rodzica na to dziecko.
 3. Aby dziecko mogło skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych (świetlicowych) rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku podpisanego przez oboje rodziców w nieprzekraczalnym terminie do 20. maja 2020 r. (środa) do godziny 9:00.
 4. Nauczanie zdalne dla klas I - III pozostaje na dotychczasowych zasadach i nie będzie realizowane z dziećmi podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych (świetlicowych).
 5. Grupy opiekuńczo – wychowawcze (świetlicowe) nie mogą liczyć więcej niż 12 uczniów i nie będą tworzone według klas.
 6. Decyzja o ewentualnym żywieniu uzależniona będzie od liczby dzieci zgłoszonych do uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych (świetlicowych).
 7. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlicowe) będą organizowane w godzinach od 7:00 do 16:30.
 8. Organizacja dowozu dzieci (dla korzystających z dowożenia) będzie uzależniona od liczby zgłoszonych dzieci na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlicowe).
 9. Informacja o rezygnacji rodziców z zajęć opiekuńczo – wychowawczych (świetlicowych) dla dziecka musi nastąpić z dwudniowym wyprzedzeniem.
 10. W przypadku zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlicowe), należy podać przedział godzinowy, w jakim dziecko będzie korzystać z opieki.
 11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły przekazują dziecko opiekunowi w przedsionku szkoły. Dziecko będzie poddane mierzeniu temperatury (po wyrażeniu zgody przez rodzica).
 12. Z pomieszczeń zostaną usunięte wszystkie przedmioty trudne do dezynfekcji (w tym wykładzina i zabawki)
 13. Uczeń musi posiadać własne przybory szkolne.
 14. Od 25. maja 2020 r. istnieje możliwość skorzystania przez uczniów klas VIII z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły.
 15. Konsultacje dotyczyć będą przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski).
 16. Konsultacje będą odbywać się po zajęciach zdalnych, według harmonogramu podanego w terminie późniejszym.
 17. Od 01. czerwca 2020 r. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły według harmonogramu podanego w terminie późniejszym.
 18. Szkoła nie zapewnia dowozu uczniów na konsultacje.
 19. Od 25. maja 2020 r. istnieje możliwość organizacji na terenie szkoły zajęć rewalidacyjnych. Decyzję o ich realizacji na terenie szkoły podejmują rodzice po konsultacji z nauczycielem prowadzącym. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora o efektach konsultacji z rodzicami w sprawie realizacji ww. zajęć.

Z poważaniem
Artur Stodolak
Dyrektor szkoły

Informacja - Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży

INFORMACJA

Dnia  04. maja 2020 r. rozpoczyna swoją działalność

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży

Placówka zapewnia zarówno pomoc doraźną, jak i terapię długoterminową,
dzieciom i młodzieży do 21 roku życia, prowadzoną przez wykwalifikowanych
terapeutów środowiskowych, psychologów i psychoterapeutów.

Porady są całkowicie bezpłatne, w pełni refundowane przez NFZ,
niepotrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

W ramach działalności ośrodka, można skorzystać z porady telefonicznej 
oraz porady w placówce - z zachowaniem wszystkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

Rejestracja :
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
pod numerem telefonu: 13 43 97 166

Adres:
SPECMED
Grodzka 47 a
38-400 Krosno

Informacja - zajęcia świetlicowe

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W CZASIE EDUKACJI ZDALNEJ

Drodzy Rodzice i Uczniowie
 
W zakładce stołówka i świetlica będą na bieżąco zamieszczane
inspiracje dotyczące spędzania czasu wolnego w domu.

Kontakt z sekretariatem szkoły od 25 marca 2020 r.

KONTAKT Z SEKRETARIATEM SZKOŁY

pod numerami telefonów:

606 438 009 – sekretarz szkoły

662 670 004 – pomoc administracyjna

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 15:30

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawie pytań i wątpliwości można kontaktować się
z dyrektorem, wicedyrektorem, kierownikiem świetlicy i stołówki 
oraz pedagogiem szkolnym poprzez sekretarza szkoły pod numerem:
606 438 009 
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wejścia do szkoły 
w godzinach od 8:00 do 16:00 celem odbioru
np. podręczników czy innych rzeczy z szafki uczniowskiej.

Komunikat dotyczący wpłat za posiłki.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁAT ZA POSIŁKI

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych informujemy,
że nie dokonujemy wpłat za posiłki na kwiecień.

Odpisy (nadpłata) za niewykorzystane posiłki z marca zostaną uwzględnione w kolejnej wpłacie po powrocie uczniów do szkoły.

W hipotetycznej sytuacji zawieszenia zajęć do końca roku szkolnego
pieniądze zostaną zwrócone.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły