• Start

Kontakt z sekretariatem szkoły od 25 marca 2020 r.

KONTAKT Z SEKRETARIATEM SZKOŁY

pod numerami telefonów:

606 438 009 – sekretarz szkoły

662 670 004 – pomoc administracyjna

w godzinach od 7:30 do 15:30

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawie pytań i wątpliwości można kontaktować się
z dyrektorem, wicedyrektorem, kierownikiem świetlicy i stołówki 
oraz pedagogiem szkolnym poprzez sekretarza szkoły pod numerem:
606 438 009 
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wejścia do szkoły 
w godzinach od 8:00 do 16:00 celem odbioru
np. podręczników czy innych rzeczy z szafki uczniowskiej.

Komunikat dotyczący wpłat za posiłki.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁAT ZA POSIŁKI

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych informujemy,
że nie dokonujemy wpłat za posiłki na kwiecień.

Odpisy (nadpłata) za niewykorzystane posiłki z marca zostaną uwzględnione w kolejnej wpłacie po powrocie uczniów do szkoły.

W hipotetycznej sytuacji zawieszenia zajęć do końca roku szkolnego
pieniądze zostaną zwrócone.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁAT ZA POSIŁKI

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych, 
wychowawczych i opiekuńczych informujemy, 
że nie dokonujemy wpłat za posiłki na kwiecień.

Odpisy (nadpłata) za niewykorzystane posiłki z marca zostaną uwzględnione w kolejnej wpłacie po powrocie uczniów do szkoły.

W hipotetycznej sytuacji zawieszenia zajęć do końca roku szkolnego 
pieniądze zostaną zwrócone.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

 

Próbny egzamin ósmoklasisty

Komunikat dla uczniów klas ósmych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie informuje, że dnia 26. marca 2020 r. ukazał się komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wg którego w dniach od 30 marca do 1 kwietnia br. będzie możliwość wzięcia udziału w ZDALNYM próbnym egzaminie ósmoklasisty.

Egzaminy odbędą się w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski,

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka,

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski.

W czasie trwania egzaminów próbnych, zdalne lekcje z 8–klasistami nie odbędą się. 
Szczegółowe informacje wychowawcy klas VIII przekażą uczniom za pośrednictwem e-dziennika.

Komunikat CKE dostępny pod adresem: 
https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20E8.pdf

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Ponieważ jesteśmy pracownikami Szkoły Podstawowej w Korczynie, prowadząc ZDALNE NAUCZANIE, wykonujemy polecenia swojego pracodawcy, tj. dyrektora szkoły. Nie sugerujemy się informacjami zaczerpniętymi z innych placówek oświatowych. Nauczyciel jest dostępny dla ucznia zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Uczniowie (w edukacji wczesnoszkolnej rodzice) w tym czasie muszą mieć możliwość kontaktu z nauczycielem za pośrednictwem e-dziennika lub innych form ustalonych z wychowawcą.

Obecność na lekcjach zdalnych ma być taka sama jak w szkole.

Nauczyciel jest zobowiązany do bieżącego wpisywania tematu lekcji i frekwencji
(uznajemy, że wszyscy uczniowie są obecni na lekcji zdalnej).

W sytuacji gdy uczeń, np. z przyczyn technicznych, nie ma możliwości uczestniczenia w lekcji, musi mieć możliwość zapoznania się z materiałem z danego dnia w innym terminie, w związku z tym nauczyciel zobowiązany jest do udostępnienia tego materiału za pośrednictwem e-dziennika lub innych form ustalonych z wychowawcą.

Nauczyciele są na bieżąco kontrolowani przez dyrektora szkoły,
ale też przez uczniów, rodziców oraz organ prowadzący i nadzorujący.

INFORMACJA NA TEMAT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
ORAZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Po konsultacji z Podkarpackim Kuratorium Oświaty informuję, że priorytetem zdalnego nauczania jest realizacja podstawy programowej, dlatego wszelkie koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne (zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej) wymagające specjalistycznych metod i warunków pracy, a stanowiące godziny ponadwymiarowe nauczyciela, zostają czasowo zawieszone. Istnieje jednak możliwość ich realizacji po wcześniejszym skontaktowaniu się z rodzicami ucznia w celu ustalenia specyfiki pracy.

W sprawie pytań i wątpliwości można kontaktować się z dyrektorem, wicedyrektorem, kierownikiem świetlicy i stołówki, pedagogiem szkolnym poprzez sekretarza szkoły pod numerem: 606 438 009 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły