• Start

Stypendia i nagrody Wójta Gminy Korczyna

Komunikat

Informuję, że w dniu 7 czerwca 2021 r. Rada Gminy Korczyna podjęła uchwałę zmieniającą warunki przyznawania stypendiów i nagród Wójta Gminy Korczyna.

Stypendia za wysokie wyniki w nauce otrzymują uczniowie, którzy uzyskali
średnią ocen klasyfikacji rocznej co najmniej 5,75.

Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Wójta Gminy Korczyna 
został przedłużony do 31 lipca 2021 r.

Stosowny wniosek zostanie udostępniony
w najbliższym czasie na stronie szkoły.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Procedura uzyskania karty rowerowej, harmonogram przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową.

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

  1. Do uzyskania karty rowerowej uczniowie są przygotowywani w ramach przedmiotu zajęcia techniczne w klasie IV. Uczeń, który nie zdawał, lub nie zdał egzaminu w klasie IV, przygotowuje się do egzaminu we własnym zakresie lub podczas zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczyciela.
  2. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.

Czytaj dalej

W lokalnej prasie

Główny rezultat projektu, czyli międzynarodowy magazyn internetowy zawiera uczniowskie artykuły w języku angielskim na tematy związane z miejscowością, regionem lub krajem. Zgodnie z planem udało się przygotować trzy wydania tego czasopisma.

Do każdej szkoły i do każdego wydania była przyporządkowana szkoła partnerska, z której uczniowie zadawali dodatkowe pytania do danego artykułu. Zadaniem projektowym było też zaprezentowanie przykładów artykułów z projektowego czasopisma w lokalnej prasie. W "Prządkach" znalazła się informacja o projekcie i trzy przetłumaczone artykuły z naszych szkół partnerskich:

  • O św. Mikołaju – gimnazjum z miasta Onesti w Rumuni
  • O geoparku w Turcji – gimnazjum z miasta Salihli w Turcji
  • O prawach dzieci – gimnazjum z miasta Konak w Turcji

Bezpłatny miesięcznik informacyjny Gminy Korczyna "Prządki" dostępny jest jako e-publikacja pod adresem: korczyna.ibiuletyn.pl .

Zbiórki harcerskie - informacja

Zbiórki harcerskie - informacja

Zbiórki harcerskie będą odbywać się od dnia 21 maja 2021 r. (w każdy piątek) w godzinach 15:30 - 17:30.

Zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie.

Zapraszamy
Opiekunowie drużyny harcerskiej:
Agnieszka Kowalczyk
Janusz Paradysz

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka
(podczas oczekiwania na posiłek), biblioteka
- w trosce o zdrowie swoje i innych obowiązkowe jest noszenie maseczek.