23 X - 29 X 2022: Tydzień Misyjny

23 października br. przeżywaliśmy Niedzielę Misyjną która w kościele rozpoczęła Tydzień misyjny pod hasłem „Będziecie moimi świadkami”.  Światowy Dzień Misyjny - w Polsce nazwany Niedzielą Misyjną - i następujący po nim Tydzień Misyjny są wspaniałą okazją do dzielenia się Bożą miłością. Niedziela Misyjna obchodzona jest każdego roku w przedostatnią niedzielę października. Ustanowiona została w 1926 r. przez papieża Piusa XI. Jest to dzień patronalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Jest to dzień solidarności z całym Kościołem powszechnym. Służy budzeniu świadomości misyjnej i odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków. Katolicy na całym świecie – także w najuboższych jego regionach – otaczają wtedy modlitwą i wspomagają ofiarą materialną misyjne dzieło Kościoła.

Czytaj dalej

Mało znana Turcja

Spotkanie z podróżnikiem Maciejem Krasem.

W środę, 19 października, odwiedził nas podróżnik Maciej Kras, który, za pomocą slajdów i pamiątek, pokazał nam swoją wędrówkę po Turcji. Pan Maciej zwiedził ruiny starożytnej Troi i opowiedział o słynnym koniu trojańskim. Podczas wędrówki poznał miasto kotów, w którym jeden z mieszkańców miał ich aż 150. Następnie dowiedzieliśmy się, jak Turcy wierzą w Świętego Mikołaja i jak wygląda u nich zima. Podróżny pokazał też Kapadocję, czyli krainę skalnych miast i kolorowych dolin, gdzie ludzie latają przepięknymi balonami. Na końcu p. Maciej wybrał swojego pomocnika, którego przebrał za tureckiego duchownego. Jego zadaniem było pokazanie słynnego tańca – formy modlitwy.

Czytaj dalej

Dbamy o bezpieczeństwo w sieci

12 października (począwszy od 2004 r.) przypada Dzień Bezpiecznego Komputera. Jego celem jest propagowanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa informatycznego oraz metod zapobiegania zagrożeniom w Internecie. Program został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W naszej szkole przeprowadzona została akcja informacyjna, mająca na celu uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie czyhają na użytkowników komputerów oraz Internetu. Nasze komputery, podobnie jak domy czy mieszkania, potrzebują odpowiedniej ochrony i zabezpieczeń, by nie stały się obiektami ataków.

Czytaj dalej

Lekcja w kinie - uczniowie klas VII i VIII na "Orlętach"

Nauka historii może odbywać się nie tylko w szkole, o czym przekonali się uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Korczynie. Wraz z opiekunami: Anną Grzesik, Magdaleną Koroną i Hubertem Wierdakiem wybrali się do kina na film "Orlęta. Grodno’ 39". Przybliżył on młodym ludziom temat agresji wojsk sowieckich na Polskę i zwrócił uwagę na okrucieństwo wojny, której ofiarami stawały się także dzieci. Film odwoływał się także do takich wartości jak odwaga, tolerancja, patriotyzm i szacunek. Uczniowie, w większości, w skupieniu uczestniczyli w seansie – poruszającej lekcji historii.

Czytaj dalej

Czy można zrobić coś dobrego dla społeczności lokalnej?

We wtorek 11 października, uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Korczynie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata" oraz akcji "Miś – nie bij mnie, kochaj mnie". Ósmoklasiści dali dobry przykład i posprzątali śmieci zalegające w okolicy szkoły, parku, ośrodka zdrowia i cmentarza parafialnego, pozostawiając pluszaki w strategicznych miejscach Korczyny, gdzie przechodzi dużo ludzi oraz przy trasach, które są bardzo uczęszczane przez mieszkańców. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniowie klasy VIII a nazbierali w drodze na cmentarz wiele worków pełnych odpadów, a na samym cmentarzu zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy.

Czytaj dalej

eTwinning w Szkole Podstawowej w Korczynie

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy, współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Projekty eTwinning wspierają rozwijanie u uczniów kompetencji językowych. Zdobywają oni wiedzę na temat kultury i obyczajów innych krajów europejskich.

30 września 2022 roku Szkoła Podstawowa w Korczynie otrzymała eTwinning Quality Label (Odznakę Jakości eTwinning) za projekt „OKU BENI – READ ME”. Odznaka jest to wyróżnienie i symbol uznania ogromnego zaangażowania całego zespołu uczniów - tegorocznych ósmoklasistów z klasy VIII a. Ich praca nad projektem przyniosła im zadowolenie i zmotywowała do nauki języków obcych i czytania w języku angielskim. Projekt eTwinning „OKU BENI – READ ME” stanowił znakomitą okazję do sprawdzenia nabytych umiejętności, wykorzystania wiedzy w praktyce oraz dalszego doskonalenia kompetencji komunikacyjnych.

Czytaj dalej