Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej

KOMUNIKAT

Rodzice, których dzieci korzystają w czerwcu z posiłków w stołówce szkolnej dokonują płatności na poniższe konto:

PKO Bank Polski

78 1020 4391 0000 6702 0199 7667

 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁAT ZA POSIŁKI

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych, 
wychowawczych i opiekuńczych informujemy, 
że nie dokonujemy wpłat za posiłki na kwiecień.

Odpisy (nadpłata) za niewykorzystane posiłki z marca zostaną uwzględnione w kolejnej wpłacie po powrocie uczniów do szkoły.

W hipotetycznej sytuacji zawieszenia zajęć do końca roku szkolnego 
pieniądze zostaną zwrócone.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

 

Tags: komunikat, stołówka