100 lat Niepodległej

16 listopada 2018 roku w bibliotece Szkoły Podstawowej w Korczynie odbył się Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej. Przed publicznością zaprezentowało się  21 uczniów, którzy wyłonieni zostali podczas eliminacji klasowych. Celem konkursu było wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego oraz zachęcanie uczniów do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.

Jury konkursowe, oceniając występy poszczególnych recytatorów, w szczególności zwracało uwagę na dobór tekstu i pamięciowe opanowanie, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Czytaj dalej

Konkurs Recytatorski - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Szkoła jest po to, by rozwijać i pielęgnować uczniowskie talenty.

Dnia 7. kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Korczynie został przeprowadzony konkurs recytatorski dla uczniów klas IV - VI. Do współzawodnictwa przystąpiło 19 uczniów. Konkurs został zorganizowany przez bibliotekę szkolną przy współudziale nauczycieli polonistów.

Celem konkursu było: propagowanie twórczości polskich poetów i prozaików, zainteresowanie dzieci literaturą polską, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Czytaj dalej

I Krajowa Noc Bibliotek

W dniu 29 maja 2015 roku w ZS w Korczynie odbyła się I Krajowa Noc Bibliotek przygotowana pod hasłem „Kosmos”. W spotkaniu uczestniczyło 48 uczniów Zespołu Szkół. O godzinie 17.00 ruszyła szkolna noc biblioteczna. Rozpoczęliśmy zapoznaniem się z wystawą książek na temat wszechświata, przygotowaną przez uczniów. Wystawa obejmowała zbiory biblioteczne oraz własne uczniów.

Następnie dzieci malowały i rysowały kosmos. Powstały piękne prace, które na koniec stanowiły wystawkę na korytarzu szkolnym.

Czytaj dalej

Pasowanie na czytelnika w bibliotece ZS w Korczynie

W dniu 20 lutego 2015 roku w czytelni biblioteki Zespołu Szkół w Korczynie odbyła się ceremonia pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników.

Uroczystość poprzedził występ dzieci z klas trzecich i klasy IVa szkoły podstawowej. Była to inscenizacja słowno - muzyczna zatytułowana "Wspomnienie jesieni". Mali artyści przedstawili wiersze i piosenki poświęcone tematyce jesiennej, propagując w ten sposób poezję dziecięcą wśród młodszych kolegów. Stroje występujących, które przygotowali rodzice uczniów, także nawiązywały do motywu przewodniego występu, a elementem charakterystycznym były "jesienne kapelusze".

Czytaj dalej

Pasowanie na czytelnika w bibliotece ZS w Korczynie

Do tradycji Szkoły Podstawowej w Korczynie należy uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. 4 lutego 2013 r. pierwszoklasiści po raz pierwszy odwiedzili bibliotekę. Zarówno bibliotekarze jak i inni nauczyciele dołożyli wszelkich starań, aby biblioteka kojarzyła się z miejscem bezpiecznym, radosnym, wręcz magicznym, chętnie i często odwiedzanym, gdzie wszyscy są mile widziani.

Czytaj dalej

Pasowanie na czytelnika w bibliotece ZS w Korczynie

W dniu 26 stycznia 2012 r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w Korczynie odbyło się pasowanie najmłodszych uczniów na czytelników. Młodzi adepci sztuki czytania już we wrześniu, nie znając jeszcze wszystkich liter, interesowali się możliwością wypożyczania książek.

Czytaj dalej

  • 1
  • 2