LSVC-Learning by Sharing in Virtual Cafes - eTwinning 2015/2016

Dzielenie się wiedza w wirtualnych kafejkach.

W roku szkolnym 2015/2016 klasa II a gimnazjum im. Św. Bpa. J.S. Pelczara realizuje wspólnie ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Norwegii i Grecji projekt eTwinning, który ma na celu podniesienie poziomu ogólnej wiedzy uczniów oraz rozwój ich umiejętności praktycznych z zakresu różnych przedmiotów szkolnych. Wszyscy uczestnicy projektu podzieleni zostali na międzynarodowe grupy, w których realizują większość zadań, co pozytywnie wpływa na ich kompetencje językowe, komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie. W projekcie wykorzystywane są różnorodne narzędzia technologii informatyczno-komunikacyjnej.

 Pierwszym naszym działaniem było otworzenie projekt na portalu eTwinning. Następnie uczniowie przygotowali wpisy zawierające informacje o sobie, rodzinie i najbliższym otoczeniu. Nagrali również krótkie filmiki o szkole i miejscowości. Prezentacje i filmiki zostały umieszczone na stronie projektu, a uczniowie zaczęli komunikować się z kolegami z pozostałych szkół na forum i czacie. Utworzony został e-book zawierający daty urodzin wszystkich uczestników projektu, co umożliwia im składanie sobie życzeń urodzinowych. Co miesiąc wybierany jest z każdego kraju uczeń, który najbardziej aktywnie uczestniczył w realizacji projektu w danym okresie czasu - otrzymuje on tytuł "eTwinnera miesiąca".

W każdej szkole uczniowie tworzyli logo projektu i prezentowali je pozostałym. Następnie z tych różnych propozycji wybrane zostało jedno logo w drodze glosowania internetowego. W trakcie realizacji niektórych zadań powstały liczne plakaty, które można zobaczyć na stronie projektu i na szkolnej gazetce ściennej.

Do tej pory zrealizowane zostały cztery główne zadania projektu: Cafe Europe (kafejka europejska), Cafe History (kafejka historyczna), Cafe Literature (kafejka literacka) i Cafe Language (kafejka językowe), w których uczniowie wykonywali zadania dotyczące Europy i Unii Europejskiej, następnie historii, a właściwie różnych postaci historycznych. Propagowali też poetów i pisarzy ze swoich krajów, recytowali i nagrywali wiersz w języku angielskim. Ostatnio przygotowali plakaty z przesłaniem dla rówieśników z innych krajów. W trakcie wykonywania tych zadań korzystali z różnorodnych narzędzi internetowych jak; padlet, voicethread, mindmaps, notateflight, Przed zamknięciem każdej kafejki otwierany jest quiz, zawierający pytania z danej dziedziny lub padlet z komentarzami. Do końca projektu została nam jeszcze Cafe Maths (kafejka matematyczna) i Cafe Art (kafejka sztuki).

W międzyczasie udało nam się zrealizować dwie konferencje online: jedną ze szkoła z Norwegii z wykorzystaniem komunikatora Skype a drugą z uczniami z Turcji z wykorzystaniem programu Webex. Uczniowie chętnie porozumiewają się z rówieśnikami z innych krajów używając do tego celu narzędzi, które daje im do dyspozycji dzisiejsza technologia.

Informacje i różne materiały na temat projektu można znaleźć pod adresami: lsvcetwinning.weebly.com i twinspace.etwinning.net.

Anna Waśko

zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie