Dyskoteka andrzejkowa - Informacja dla rodziców

Dnia 24 listopada 2022 r. odbędzie się dyskoteka andrzejkowa:

  • klasy IV - VI - godz. 16.30 - 18.30,
  • klasy VII - VIII - godz. 18.30 - 20.30.

Symboliczna opłata za wstęp (1 zł) przeznaczona zostanie na cele charytatywne.

Ewentualną nieobecność dziecka proszę zgłosić wychowawcy.

Zebrania z rodzicami

Komunikat

Dnia 20 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00
odbędą się klasowe zebrania z rodzicami uczniów.
O godzinie 17:00 w stołówce szkolnej będzie miało miejsce
spotkanie przedstawicieli oddziałowych Rad Rodziców
(po jednym przedstawicielu z każdego oddziału - przewodniczący).

Zbiórki harcerskie

20. Drużyna Harcerska "Pagoda"

zaprasza na zbiórki harcerskie

w każdy piątek

w godz. 15.30 - 17.30

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się
01. września (czwartek) 2022 r. według następującego porządku.

1. Godzina 8:00 - msza święta w kościele parafialnym.

2. Godzina 9:00 - rozpoczęcie roku szkolnego przed głównym wejściem do budynku szkoły. 

Po uroczystym rozpoczęciu:  

a) Uczniowie klas I oczekują na swoich wychowawców przed głównym wejściem do szkoły, następnie pod ich opieką udają się do sal lekcyjnych:

I a – sala nr 112
I b – sala nr 122
I c – sala nr 113 

b) Pozostali uczniowie udają się do sal lekcyjnych:

II a – sala nr 129
II b – sala nr 118
II c – sala nr 128

III a – sala nr 121
III b – sala nr 117
III c – sala nr 17
______________

IV a – sala nr 226
IV b – sala nr 225
IV c – sala nr 220

V a – sala nr 13
V b – sala nr 218
V c – sala nr 17

VI a – sala nr 22
VI b – sala nr 21
VI c – sala nr 29

VII a – sala nr 104
VII b – sala nr 105
VII c – sala nr 213

VIII a – sala nr 212
VIII b – sala nr 206
VIII c – sala nr 204


Przydzielone sale lekcyjne są równocześnie przypisane do poszczególnych oddziałów na cały rok szkolny.

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do religii obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie w roku szkolnym 2022/2023

POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI ZAPEWNIA SZKOŁA.

Klasa I

Tytuł programu:  Z Bogiem przez życie
Numer programu: AZ-11-01/18-LU-3/20
Tytuł podręcznika: Bóg naszym Ojcem – Redaktor: ks. Piotr Goliszek ,Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Podręcznik nr AZ-11-01/18-LU-3/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18. 

Klasa II 

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: Bóg daje nam Jezusa – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Podręcznik nr AZ-12-01/18-LU-8/21 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-0-01/18.

Klasa III 

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: Jezus przychodzi do nas – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18.

Klasa IV

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.
Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr AZ-21-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.

Klasa V 

Tytuł programu:  Z Bogiem przez życie
Numer programu: AZ-21-01/18-LU-2/20
Tytuł podręcznika: Bóg poszukuje człowieka – red. ks. Waldemar Janiga

Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Podręcznik nr AZ-21-01/18-LU-2/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy V szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18.

Klasa VI 

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.
Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: Jezus Chrystus nas zbawia – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr AZ-22-01/18-LU-13/21 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VI szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18.

Klasa VII 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10 
Tytuł podręcznika: Bóg wskazuje nam drogę – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VII szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18. 


Klasa VIII
 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
Podręcznik nr AZ-32-01/10-LU-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.

Komunikat

Informacja

W okresie od 11 lipca do 15 sierpnia 2022 r.

sekretariat szkoły czynny w każdy wtorek i czwartek

w godzinach od 9:00 do 12:00.

Karty rowerowe będą wydawane

w dniach dyżuru sekretariatu.