Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Korczynie

Dnia 12. października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Korczynie  miała miejsce uroczystość  z okazji Dnia Edukacji Narodowej . Wydarzenie to było świętem wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Uroczystą akademię rozpoczął dyrektor - pan Artur Stodolak, który przywitał zgromadzonych gości: wójta Gminy Korczyna Jana Zycha, Wojciecha Ignarskiego - przewodniczącego Rady Rodziców, emerytowanych nauczycieli, dyrektora i pracowników obsługi oraz całą społeczność uczniowską. W swoim wystąpieniu podkreślił ogromne znaczenie nauczycieli w kształtowaniu postaw i umysłów młodego pokolenia, wychowaniu ich w poszanowaniu tradycji i historii kraju. Zaznaczył, że nauczyciel powinien być autorytetem dla swoich uczniów, wykazując się cierpliwością, życzliwością oraz kulturą osobistą.

Następnie głos zabrał wójt gminy Korczyna - Jan Zych. Podziękował nauczycielom za trud włożony w wychowanie młodzieży oraz utrzymywanie wysokiego poziomu nauczania. Życzył dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej. Z kolei pan Wojciech Ignarski, w imieniu wszystkich rodziców, podziękował nauczycielom za ich codzienną pracę, składając na ręce dyrektora kosz kwiatów.

W dalszej kolejności  nastąpiło wręczenie nagród dyrektora szkoły, które otrzymali wyróżniający się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.

Po części oficjalnej nastąpiła cześć artystyczna, przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycielek: Barbary Jurczyk, Jolanty Kwiatkowskiej, Maksymiliany Polakowskiej, Anny Grzesik i Magdaleny Prajsnar. O oprawę muzyczną zadbał Andrzej Flis, a dekorację przygotował Wojciech Świder.

Uroczystość przebiegła w radosnej atmosferze. Uczniowie klas III wprowadzili zebranych w miły nastrój, prezentując liczne tańce i piosenki. Nie zapomnieli przy tym zaakcentować, że rok 2018 jest wyjątkowy, ze względu na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaś uczniowie klas starszych uświetnili akademię pokazem mody nauczycielskiej. Z dużą dawką humoru przedstawili współczesnych nauczycieli przedmiotów wiodących w szkole, a także zapoznali zebranych z etykietą ubioru szkolnego. Nie zabrakło przy tym serdecznych życzeń i podziękowań.

Na zakończenie odbyło się spotkanie w stołówce szkolnej, w którym uczestniczyli pracownicy szkoły i zaproszeni goście.

 Magdalena Prajsnar

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

 

 

Tags: Dzień Edukacji Narodowej