• Start

Mikołajkowy Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora Szkoły

5. grudnia na parkiecie hali sportowej Szkoły Podstawowej w Korczynie rywalizowali młodzi adepci siatkówki w Turnieju Mikołajkowym o Puchar Dyrektora SP w Korczynie. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn w kategorii "dwójek" oraz 6 drużyn w kategorii "trójek". Swoje reprezentacje wystawiły: SP w Korczynie, SP w Iskrzyni, SP nr 1 w Bieczu, SP nr 15 w Krośnie oraz KSS „Karpaty Krosno”.

Czytaj dalej

Bezpieczna droga do szkoły – Poczuj się bezpiecznie

W Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie pierwsze rozmowy o bezpiecznej drodze do szkoły i z powrotem odbywają się zawsze na początku września. Tak też stało się w roku bieżącym, miało to miejsce podczas spotkań z wychowawcami w dniu inauguracji roku szkolnego oraz na zajęciach. Dzieci z klas pierwszych odbyły również tematyczny spacer po najbliższej okolicy. W plenerze oglądały różne miejsca przeznaczone do poruszania się pieszych - drogę z chodnikiem, drogę bez chodnika, przejście przez ulicę w oznakowanym miejscu lub w miejscach bez oznakowania. Wykonywały także ćwiczenia praktyczne - rozpoznawanie znaków, przechodzenie przez drogę.

Czytaj dalej

Młodzież z SOSW z wizytą w Szkole Podstawowej w Korczynie

W dniu 19. listopada br. naszą szkołę odwiedzili goście ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Turaszówki. Była to ich dziewiętnasta wizyta w naszej placówce. Po powitaniu zostało zaprezentowane krótkie przedstawienie o tematyce profilaktycznej. Dotyczyło ono szkodliwości palenia papierosów. Scenka utrzymana była w konwencji humorystycznej, ale miała charakter pouczający.

Czytaj dalej

Dzień Niepodległości w Szkole Podstawowej w Korczynie

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

Św. Jan Paweł II

W dniu 12 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Korczynie odbyła się uroczystość z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Okolicznościową akademię przygotowali uczniowie klas IV-VIII pod opieką nauczycieli: Anny Grzesik, Jacka Zycha oraz Jerzego Wojnara. Oprawę muzyczną przygotował Andrzej Flis, a dekorację – Wojciech Świder. W obchodach rocznicy wzięli udział dyrektor Artur Stodolak, wicedyrektor Dorota Półchłopek-Pleban oraz cała społeczność szkolna.

Czytaj dalej

Szkoła do hymnu

Śpiewem społeczność Szkoły Podstawowej  w Korczynie uczciła Święto Niepodległości w ramach akcji "Szkoła do hymnu"

W piątek, 8 listopada w polskich szkołach odbyła się akcja "Szkoła do hymnu". Również i w naszej szkole o symbolicznej godzinie 11.11 nauczyciele i uczniowie odśpiewali 4 zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego". Wspólne śpiewanie to znak radości z odzyskanej 101 lat temu niepodległości, ale również zadanie dla współczesnych, ponieważ o wolność i niepodległość trzeba ciągle zabiegać, bo nie jest ona dana raz na zawsze.

Czytaj dalej

Szkolenie z pierwszej pomocy medycznej

W dniach 5 - 7 listopada 2019 roku gośćmi w naszej szkole byli ratownicy medyczni, którzy przeprowadzili szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. W zajęciach brali  udział wszyscy uczniowie z klas I- VIII. Podczas szkolenia można się było dowiedzieć wielu ciekawych informacji z dziedziny ratownictwa przedmedycznego, np. kogo nie należy układać w tzw. „pozycji bezpiecznej” lub kiedy należy zacząć masaż serca, a także poznać różne  przykłady  postępowania podczas zagrożenia życia i zdrowia drugiej osoby. Oprócz części teoretycznej odbyły się również zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie mogli poćwiczyć na fantomach resuscytację krążeniowo - oddechową, a także układanie człowieka w pozycji bezpiecznej.

Czytaj dalej