• Start

Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Korczynie

W dniu 16. listopada 2018 roku odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Przystąpiło do niej:

  • 21 uczniów z klasy I a ( wychowawca E. Pałka),
  • 19 uczniów z klasy I b (wychowawca A. Pelczar- Golonka),
  • 21 uczniów z klasy I c (wychowawca W. Florek).

Uroczystość rozpoczął dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie Artur Stodolak, który szczególnie serdecznie powitał wszystkich pierwszoklasistów z wychowawczyniami, rodziców i dziadków uczniów oraz społeczność szkolną. Ponadto skierował do uczniów kilka ciepłych słów, życząc równocześnie tylko radosnych chwil przeżywanych w szkole.

Czytaj dalej

100 lat Niepodległej

16 listopada 2018 roku w bibliotece Szkoły Podstawowej w Korczynie odbył się Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej. Przed publicznością zaprezentowało się  21 uczniów, którzy wyłonieni zostali podczas eliminacji klasowych. Celem konkursu było wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego oraz zachęcanie uczniów do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.

Jury konkursowe, oceniając występy poszczególnych recytatorów, w szczególności zwracało uwagę na dobór tekstu i pamięciowe opanowanie, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Czytaj dalej

Wieczornica patriotyczna

Póki Polska żyje w nas,
Póty nie zginie!
Orzeł Biały jeszcze raz
Skrzydła rozwinie!

Rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę to wyjątkowe święto. Z tej okazji 15. listopada 2018 roku uczniowie klasy III b przygotowali dla swoich bliskich specjalny program artystyczny. Dzieci przedstawiły wierszowaną historię Polski, krótkie inscenizacje i wspólnie z rodzicami zaśpiewały kilka pieśni  żołnierskich, legionowych i patriotycznych. Scenki, wiersze i znane wszystkim Polakom melodie budziły wzruszenie, i radość zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Wieczornicę zwieńczył piękny polonez, który razem z dziećmi zatańczyły również mamusie. Przy pysznym ciasteczku był czas na refleksję, iż dzięki bohaterstwu i niezłomności polskich patriotów, możemy razem świętować, cieszyć się, i żyć w wolnej Polsce.

Czytaj dalej

Koncert pieśni patriotycznych w Narodowe Święto Niepodległości

Zaśpiewajmy Niepodległej!

Pod takim hasłem 12 listopada 2018 roku uczniowie klas I- III Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie zademonstrowali swój patriotyzm. Każda z klas, wraz z opiekunem, uroczyście zaprezentowała wybrany utwór muzyczny poświęcony Ojczyźnie.

Pieśni i piosenki zostały napisane w czasach zaborów i później. Lata, w których powstały, były bardzo trudne dla narodu polskiego, a ludzie potrzebowali pociechy i motywacji do walki, co dawało wspólne śpiewanie pieśni. Utrwalały one ważne momenty dziejowe, a niektóre, szczególnie te wesołe teksty pozwalały zapomnieć choć na chwilę o zagrożeniu i możliwości utraty życia w walce.

Czytaj dalej

Kwestować niepodległość

Dnia  11.11.2018 roku, przy Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie, młodzież Szkoły Podstawowej przeprowadziła kwestę  z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Organizatorami tej akcji były panie: Alicja Pudło i Ewa Sikora. Dzięki hojności mieszkańców Korczyny udało się zebrać kwotę 1945,27 zł. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup zniczy i kwiatów na groby Polaków, którzy oddali swoje życie za naszą Ojczyznę. Dzięki chęci i zaangażowaniu młodzieży cel został osiągnięty. Dziękujemy organizatorom, darczyńcom i wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie kwesty.

11 listopada 2018 roku obchodzimy najważniejsze polskie święto narodowe – 100 - lecie Odzyskania Niepodległości. Zawdzięczamy ją polskim patriotom, którzy dzięki niezłomności, bohaterstwu i poświęceniu, na wielu wojennych frontach wywalczyli wolność. Musimy więc wspólnie szanować pamięć poległych żołnierzy, bo tylko  dzięki nim możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce.

Niech nasza modlitwa i światełko pamięci, zapalone na grobach poległych, będzie naszym podziękowaniem za ich trud i poświęcenie, które byli zdolni ponieść dla przyszłych pokoleń.

Czytaj dalej

Niepodległa - do hymnu narodowego!

9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie, podobnie jak w wielu innych szkołach w Polsce, o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy bardzo uroczyście hymn państwowy. Godzina ta to symbol znamiennej w historii daty – 11 listopada – dzień odzyskania niepodległości. Pokazaliśmy, że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną, co wyraziliśmy w najbliższy sercom Polaków sposób – śpiewając wspólnie wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

Czytaj dalej