Szkolne Koło Turystyczne - Rajd Dukielski

21. września uczniowie klas IVc i Vd wzięli udział w XLVIII Ogólnopolskim Dukielskim Zlocie Turystów. Trasa rajdu prowadziła z Woli Wyżnej przez Kamień nad Jaśliskami (859 m npm) do Lipowca. W czasie marszu mogliśmy podziwiać pięknie zachowane lasy bukowo- jodłowe. Ciekawostką przyrodniczą na szlaku było torfowisko zwane "berezednią".

Odwiedziliśmy usytuowany na zboczach Kamienia cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. W 6 mogiłach pochowano żołnierzy rosyjskich i austro-węgierskich poległych w latach 1914 - 1915 w "Bitwie o Przełęcze". Uczniowie poznali fragment historii dotyczący walk o główny grzbiet Karpat. Po zejściu do miejscowości Lipowiec udaliśmy się na Strażacką Polanę, gdzie ogniskiem zakończyliśmy rajd. W czasie biwakowania przeprowadzone zostały konkursy: ekologiczny i turystyczny przygotowane przez przewodników PTTK . Najlepsi uczniowie nagrodzeni zostali drobnymi upominkami.

Hubert Wierdak

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: rajd, Szkolne Koło Turystyczne