Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2022/2023

1. Przewodniczący: Joanna Wieczorek

2. Zastępca przewodniczącego: Magdalena Pawłowska

3. Sekretarz: Katarzyna Wanat - Prajsnar

4. Skarbnik: Beata Półchłopek


Komisja rewizyjna:

1. Anna Pelczar

2. Janusz Zych

3. Robert Pełdiak


Zespoły zadaniowe:

1. Zespół do spraw wyboru oferty ubezpieczeniowej: 

- Prezydium Rady Rodziców 

2. Zespół do spraw organizacji imprez dla uczniów:

- Prezydium Rady Rodziców.

3. Zespół do spraw opracowania procedury dofinansowania:

- Prezydium Rady Rodziców.

4. Zespół do spraw zakończenia roku szkolnego oraz balu 8 klas:

- Reprezentanci ósmych klas.

5. Zespół do spraw opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego:

- Prezydium Rady Rodziców.