Zebrania z rodzicami

Komunikat

Dnia 20 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00
odbędą się klasowe zebrania z rodzicami uczniów.
O godzinie 17:00 w stołówce szkolnej będzie miało miejsce
spotkanie przedstawicieli oddziałowych Rad Rodziców
(po jednym przedstawicielu z każdego oddziału - przewodniczący).