Informacja

Informacja

W okresie od 5 lipca do 13 sierpnia 2021 r.

sekretariat szkoły czynny w każdy wtorek

w godzinach od 9:00 do 12:00.

 

Karty rowerowe będą wydawane w dniach 

dyżuru sekretariatu.