Stypendium Wójta Gminy Korczyna

Komunikat

W nawiązaniu do informacji z dnia 9 czerwca 2021 r. dotyczącej stypendiów za wyniki w nauce przesyłam stosowną Uchwałę Rady Gminy oraz wzór wniosku. 

Wzór wniosku przekazany przez Gminę Korczyna: pobierz (format .docx) .