• Start
  • Komunikaty
  • Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020 i odbioru świadectw

Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020 i odbioru świadectw

Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020
i odbioru świadectw

W związku  z pytaniami dotyczącymi zakończenia roku szkolnego 2019/2020 informuję ponownie, że na spotkania z wychowawcami – według przedstawionego wcześniej harmonogramu – wchodzą tylko i wyłącznie uczniowie danej klasy. Zgodnie z wytycznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego uczniowie zajmują miejsca  w przygotowanych do tego celu pomieszczeniach (duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna, świetlica szkolna), z zachowaniem bezpiecznej odległości od siebie. Uczniom nie mogą w salach towarzyszyć rodzice. Rodzice nie mogą w tym dniu wchodzić na teren budynku szkolnego. Przypominam raz jeszcze, że spotkania uczniów z wychowawcami nie są obowiązkowe, a świadectwa, które nie zostały odebrane w dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 26.czerwca 2020 roku (piątek)  można odbierać indywidualnie (zarówno przez uczniów jak i rodziców) od 29 czerwca (poniedziałek) w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy.  

W dniu zakończenia roku szkolnego wychowawcy poszczególnych klas będą oczekiwać na swoich uczniów przed szkołą. Dodatkowo pracownicy obsługi szkoły będą udzielać informacji na temat organizacji zakończenia roku szkolnego. Proszę jeszcze raz o dokładne zapoznanie się z harmonogramem oraz  z wszystkimi informacjami dotyczącymi zakończenia roku szkolnego (również tymi przedstawionymi wcześniej).

Artur Stodolak
dyrektor szkoły