23 X - 29 X 2022: Tydzień Misyjny

23 października br. przeżywaliśmy Niedzielę Misyjną która w kościele rozpoczęła Tydzień misyjny pod hasłem „Będziecie moimi świadkami”.  Światowy Dzień Misyjny - w Polsce nazwany Niedzielą Misyjną - i następujący po nim Tydzień Misyjny są wspaniałą okazją do dzielenia się Bożą miłością. Niedziela Misyjna obchodzona jest każdego roku w przedostatnią niedzielę października. Ustanowiona została w 1926 r. przez papieża Piusa XI. Jest to dzień patronalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Jest to dzień solidarności z całym Kościołem powszechnym. Służy budzeniu świadomości misyjnej i odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków. Katolicy na całym świecie – także w najuboższych jego regionach – otaczają wtedy modlitwą i wspomagają ofiarą materialną misyjne dzieło Kościoła.

Czytaj dalej

Dyskoteka andrzejkowa - Informacja dla rodziców

Dnia 24 listopada 2022 r. odbędzie się dyskoteka andrzejkowa:

  • klasy IV - VI - godz. 16.30 - 18.30,
  • klasy VII - VIII - godz. 18.30 - 20.30.

Symboliczna opłata za wstęp (1 zł) przeznaczona zostanie na cele charytatywne.

Ewentualną nieobecność dziecka proszę zgłosić wychowawcy.

Pasowanie na ucznia 2022

Pierwsza klasa jest wesoła,
Wie już o tym cała szkoła.
Pierwsza klasa jest wspaniała
Już nas lubi szkoła cała!

Takimi słowami z piosenki przedstawiły się klasy pierwsze gościom zaproszonym na uroczystość Pasowania na Ucznia. Uroczystość odbyła się 21 października 2022 roku. W obecności Dyrektora Szkoły i rodziców pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny. Dzieci przygotowywały się do tego wydarzenia pod okiem swoich wychowawczyń od początku roku szkolnego. Wytrwale uczyły się tekstów wierszy i wesołych piosenek. Wykazały się również znajomością podstawowych wiadomości o Polsce oraz o zasadach zachowania się w szkole. Dzielnie odpowiadały na pytania zadawane przez prowadzące uroczystość wychowawczynie.

Czytaj dalej

Mało znana Turcja

Spotkanie z podróżnikiem Maciejem Krasem.

W środę, 19 października, odwiedził nas podróżnik Maciej Kras, który, za pomocą slajdów i pamiątek, pokazał nam swoją wędrówkę po Turcji. Pan Maciej zwiedził ruiny starożytnej Troi i opowiedział o słynnym koniu trojańskim. Podczas wędrówki poznał miasto kotów, w którym jeden z mieszkańców miał ich aż 150. Następnie dowiedzieliśmy się, jak Turcy wierzą w Świętego Mikołaja i jak wygląda u nich zima. Podróżny pokazał też Kapadocję, czyli krainę skalnych miast i kolorowych dolin, gdzie ludzie latają przepięknymi balonami. Na końcu p. Maciej wybrał swojego pomocnika, którego przebrał za tureckiego duchownego. Jego zadaniem było pokazanie słynnego tańca – formy modlitwy.

Czytaj dalej

XXII Dzień Papieski

16 października obchodziliśmy 44. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W naszej Ojczyźnie obchodzony jest wówczas Dzień Papieski, który przypomina nam dziedzictwo nauczania św. Jana Pawła II oraz wspomagana jest Fundacja Trzeciego Tysiąclecia przyznająca stypendia dla uboższej młodzieży. W tym roku Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem "Blask Prawdy".

Również jako społeczność Szkoły Podstawowej w Korczynie chcieliśmy upamiętnić naszego wielkiego Rodaka. Zrobiliśmy to poprzez wystawę na temat Św. Jana Pawła, którą przygotowała siostra Bogusława. Jej częścią były prace plastyczne związane z sylwetką Świętego, które wykonali czwartoklasiści. Ks. Marcin był autorem wystawy niektórych dzieł i książek naszego rodaka, natomiast uczniowie przygotowali krótką audycję na temat wartości Prawdy, Miłości i Wolności w życiu świętych, w tym Karola Wojtyły.

Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej 2022

Dnia 13. października 2022r. w Szkole Podstawowej w Korczynie odbyła się akademia upamiętniająca Dzień Edukacji Narodowej - święto wszystkich tych, którzy tworzą społeczność szkolną.

Uroczystość rozpoczął dyrektor - pan Artur Stodolak, który przywitał zgromadzonych nauczycieli i uczniów. Podziękował nauczycielom za trud włożony w wychowanie młodzieży oraz utrzymywanie wysokiego poziomu nauczania, a także życzył dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej. Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Joanna Wieczorek, podziękowała wszystkim nauczycielom za ich pracę, składając na ręce dyrektora symboliczny bukiet kwiatów.

Czytaj dalej