Podsumowanie Niebieskiego Tygodnia

W dniach od 1 do 8 kwietnia 2022r. w naszej szkole odbył się Niebieski Tydzień Autyzmu. Miał on na celu zwiększanie świadomości społeczności szkolnej i upowszechnianie informacji dotyczących tej dysfunkcji. Spektrum autyzmu należy do całościowych zaburzeń rozwojowych charakteryzujących się pewnym stopniem trudności w zakresie interakcji społecznych i komunikacji. Innymi cechami charakterystycznymi są nietypowe zachowania, ograniczone zainteresowania i aktywność, trudności z przejściem od jednej czynności do drugiej, skupianie się na szczegółach i nietypowe reakcje na bodźce zmysłowe.

U osób z autyzmem, obok specyficznych cech diagnostycznych, występuje często szereg innych objawów czy schorzeń, takich jak: epilepsja, depresja, fobie, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, a także trudne zachowania, zaburzenia snu i odżywiania oraz napady złości.

W obchodach Niebieskiego Tygodnia wzięła udział cała społeczność naszej szkoły. Uczniowie oraz nauczyciele ubierali się w tych dniach na niebiesko, lecz mamy świadomość, iż kolor niebieski jest tylko pewnym symbolem autyzmu, który jest kolorowy, tak jak kolorowy, różnorodny i wyjątkowy jest każdy człowiek.

W głównym korytarzu umieszone zostały tablice z plakatami oraz pracami uczniów, które przybliżały tematykę autyzmu oraz problematykę osób ze spektrum autyzmu. Przygotowano również wystawę z najważniejszymi informacjami dotyczącymi trudności, z jakimi zmagają się osoby dotknięte tym zaburzeniem. Dodatkowo w klasach odbyły się pokazy filmów i pogadanki na temat autyzmu. Uczniowie zostali uwrażliwieni na potrzebę życzliwego traktowania osób z autyzmem.

Klasa Ib wykonała przepięknego niebieskiego motyla, którego skrzydła stworzone były z odbitych dłoni dzieci. Ponadto wykonano kolorowe motyle, które zdobiły szkolne korytarze. Uczniowie i nauczyciele mogli odrysowywać swoją dłoń oraz wpisać imię jako wyraz solidarności na wystawionej tablicy z napisem "Solidarni z osobami ze spektrum autyzmu".

Mamy nadzieję, że nasze działania poszerzą wiedzę i tolerancję naszych uczniów wobec osób dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

Ewelina Bęben
Wioletta Wenda