• Start

Egzamin gimnazjalny 2018

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Aleksandra Fredry w Korczynie przypomina,
że dni 18, 19, 20 kwietnia (środa, czwartek, piątek)

– w związku z egzaminami gimnazjalnymi –
są wolne od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach świetlica szkolna
pełni dyżur od godziny 7:00 do 16:00.

Tags: komunikat, egazmin