Pasowanie na ucznia 2022

Pierwsza klasa jest wesoła,
Wie już o tym cała szkoła.
Pierwsza klasa jest wspaniała
Już nas lubi szkoła cała!

Takimi słowami z piosenki przedstawiły się klasy pierwsze gościom zaproszonym na uroczystość Pasowania na Ucznia. Uroczystość odbyła się 21 października 2022 roku. W obecności Dyrektora Szkoły i rodziców pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny. Dzieci przygotowywały się do tego wydarzenia pod okiem swoich wychowawczyń od początku roku szkolnego. Wytrwale uczyły się tekstów wierszy i wesołych piosenek. Wykazały się również znajomością podstawowych wiadomości o Polsce oraz o zasadach zachowania się w szkole. Dzielnie odpowiadały na pytania zadawane przez prowadzące uroczystość wychowawczynie.

Najważniejszym momentem tego wydarzenia było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie ich na uczniów, którego dokonał Dyrektor Artur Stodolak. Życzył on naszym najmłodszym, aby czas spędzony w szkole przyniósł wiele radości ze zdobywania wiedzy, a także sukcesów i rozwijania swoich talentów.

W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni w grono uczniów Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie. Wszystko było ogromnym i wyjątkowym przeżyciem dla każdego pierwszaka.

 

Wychowawczynie klas I
Barbara Jurczyk
Jolanta Kwiatkowska
Maksymiliana Polakowska

 

Na każdym zdjęciu obecni są również: dyrektor szkoły - Artur Stodolak, poczet sztandarowy (od lewej): Julia Gonet, Filip Gazda, Izabela Gazda.

Tags: pasowanie na ucznia