Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Korczynie

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Korczynie

Dnia 13. października 2017r. w Szkole Podstawowej w Korczynie miała miejsce uroczystość, związana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej - święta nauczycieli, pedagogów i pracowników szkoły.      Uroczystą akademię rozpoczął dyrektor - pan Artur Stodolak, który przywitał licznie zgromadzonych gości: wójta gminy Korczyna Jana Zycha, Andrzeja Ginalskiego - kierownika Gminnego Ośrodka Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół, księdza proboszcza Edwarda Sznaja, Wojciecha Ignarskiego - przewodniczącego Rady Rodziców, emerytowanych nauczycieli i dyrektorów oraz całą społeczność szkolną. W swoim przemówieniu podkreślił, jak ważna jest praca nauczyciela- wychowawcy, który powinien być dla swych uczniów autorytetem, wykazując się kulturą osobistą, cierpliwością i życzliwością.

Kolejno nastąpiło wręczenie nagród dyrektora szkoły, które otrzymali wyróżniający się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły.

Następnie głos zabrał wójt gminy Korczyna – Jan Zych, który skierował do nauczycieli podziękowania za ich trud, włożony w wychowywanie młodzieży, życząc także dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej. Z kolei pan Wojciech Ignarski, w imieniu wszystkich rodziców, podziękował nauczycielom za ich codzienną pracę, składając na ręce dyrektora wiązankę kwiatów. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycielek: Wandy Florek, Elżbiety Pałki, Agnieszki Pelczar- Golonki, Anny Wajdy - Koper i Magdaleny Korony. O oprawę muzyczną zadbał Andrzej Flis.

Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze- nie zabrakło serdecznych życzeń i podziękowań, wyrażonych w wierszach i piosenkach. Akademię uświetnił występ uczniów naszej szkoły, należących do  klubu Gracja Krosno, prezentujących wysoki poziom w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.

Na zakończenie odbyło się spotkanie w stołówce szkolnej, w którym uczestniczyli wszyscy nauczyciele i zaproszenie goście.

Magdalena Korona

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

 

Tags: akademia, Dzień Edukacji Narodowej