Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„A gdy Ciebie kto zapyta:
Kto ty taki, skąd ty rodem?
Mów, że z tego łanu żyta,
Żeś z tych łąk, co pachną miodem.”

W dniu 5 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Korczynie odbyła się uroczysta akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, następnie uczniowie klasy V c wystąpili z montażem słowno - muzycznym przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli: Jacka Zycha, Tomasza Paradysza, Andrzeja Flisa oraz Wojciecha Świdra. Uczestnicy akademii, dzięki wystąpieniom recytatorów, przekonali się, jak ważnym dla współczesnego horyzontu aksjologicznego Polski i  Europy była ustawa z 1791 roku.

W roli konferansjerów wystąpili uczniowie - Maciej Stodolak i Jakub Buczek, którzy przypomnieli trudną sytuację polityczno - gospodarczą przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Przybliżyli też sylwetki twórców konstytucji - Hugona Kołłątaja, Ignacego  Potockiego, Stanisława  Małachowskiego i Stanisława Staszica, dzięki którym powstała pierwsza w Europie a druga po Stanach Zjednoczonych na świecie  "postępowa jak na owe czasy, Ustawa". Akademię uatrakcyjniły pieśni i wiersze, które na długo pozostaną w naszej zbiorowej  historycznej  pamięci.

W końcowej części uroczystości głos zabrał pan dyrektor Artur Stodolak, który podziękował uczniom i opiekunom za przygotowanie występu. Przypomniał również zebranym o ogromnym znaczeniu tego wydarzenia, jakim stało się uchwalenie najważniejszej "uchwały rządowej" w 1791roku.

Jacek Zych

zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie