Wpłaty za obiady

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY W SZKOLE

Wpłat za obiady należy dokonywać z konta internetowego – wpłacając kwotę na rachunek

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Korczynie 

ul. Rynek 14, 38 - 420 Korczyna

Nr konta: 14 8642 1083 2002 8307 4358 0006

Kwota: 84 zł/osobę

Tytułem: Wpłata za obiady za listopad 2017 r.

Imię i nazwisko dziecka korzystającego z obiadów, klasa.

TERMIN WPŁATY UPŁYWA 8 listopada 2017 r.

W związku z licznymi błędami przy dokonywaniu opłaty przypominamy że:

Wszelkie informacje dotyczące płatności (kwot oraz terminu) za posiłki znajdują się na stronie internetowej szkoły (zakładka: WPŁATY ZA OBIADY)
i dostępne są one od 1 dnia  roboczego danego miesiąca.

 Termin wpłaty jest terminem wpływu pieniędzy na konto GZEA  a nie terminem dokonania przelewu.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Kwota wpłaty w każdym miesiącu żywieniowym jest zmienna  i wynika z ilości dni nauki szkolnej informacja podawana jest uczniom na tablicy ogłoszeń.

Każda wpłata jest taka sama dla wszystkich uczniów korzystających z posiłków a odpisy  zwracane są gotówką - za potwierdzeniem odbioru - rodzicom lub uczniom.

ODPISY NALEŻY ZGŁASZAĆ Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM
POD NUMEREM TELEFONU 13 43 540 10.

Ze względu na powtarzające się   imiona i nazwiska - prosimy o wpisywanie na wpłacie oprócz danych dziecka również klasę do której ono uczęszcza.

Tags: komunikat