Informacja dotycząca odpisów za wyżywienie

Informacja dotycząca odpisów za wyżywienie
 
W związku z oczekiwaniem na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczącej zmian w budżecie gminy, zwrot za niewykorzystane posiłki
planowany jest po dniu 30.06.2020 r.