Podziel się sukcesem programu Erasmus+

W dniach 5 i 6 lutego bieżącego roku miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w konferencji zorganizowanej przez Narodowa Agencję programu Erasmus+, a noszącej tytuł Podziel się sukcesem programu Erasmus+. Spotkanie to odbyło się w Warszawie i zaproszono na nie przedstawiciel 33 szkół z całej Polski, które właśnie zakończyły swoje projekty. Ocenione przez ekspertów raporty końcowe zostały uznane za wyróżniające się wysoką jakością.

Nasza szkoła była pomysłodawcą i koordynatorem projektu "Letters & Figures Alive", który przez dwa lata realizowaliśmy wspólnie ze szkołami z Finlandii, Hiszpanii, Turcji i Włoch. W ciągu tego czasu przeprowadziliśmy szereg działań mających na celu uatrakcyjnienie nauki podstawowych umiejętności szkolnych tj. czytania, pisania i liczenia. Aby uzyskać założony cel dostarczaliśmy uczniom odpowiednie przykłady, interesujące konteksty i wskazówki, a także staraliśmy się łączyć naukę tych umiejętności z nowymi technologiami. Cały czas próbowaliśmy wypracować połączenia nauki czytania, pisania oraz liczenia z umiejętnościami XXI wieku tzn. pracą zespołowa, rozwiązywaniem problemów, zbieraniem danych, zarządzaniem czasem i syntezą informacji. Okazało się, że wypracowane przez nas metody zyskały duże uznanie w oczach fachowców.

Pierwszy dzień spotkania to sesje uczenia się od siebie nowych metod i rozwiązań, które zastosowaliśmy w swoich projektach. Wyróżnione szkoły zostały poproszone o przedstawienie projektu, ale przede wszystkim nowatorskich rozwiązań, mogących stać się źródłem inspiracji dla innych. Było to dla nas nieco stresujące zadanie, ale nagrodą było mnóstwo wspaniałych pomysłów, którymi się podzieliliśmy.

W trakcie drugiego dnia uczestniczyliśmy w szkoleniach dotyczących efektywnego upowszechniania rezultatów projektów, a w szczególności z obszaru myślenia wizualnego, sztuki prezentacji oraz wykorzystywania mediów społecznościowych. Teraz mam nadzieję wykorzystać nabytą wiedzę w dalszej pracy.

Anna Waśko

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: projekt, erasmus