Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Dnia 1 września 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Korczynie rozpoczęli nowy rok szkolny 2017/2018. Zainaugurowano go uroczystą mszą świętą w Sanktuarium św. Bpa J. S. Pelczara. Następnie dyrektor placówki, Artur Stodolak, powitał licznie zgromadzonych w sali gimnastycznej uczniów, ich rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Podziękował także za przybycie zaproszonym gościom: Wójtowi gminy Korczyna - Janowi Zychowi, Księdzu Proboszczowi Edwardowi Sznajowi oraz Andrzejowi Ginalskiemu - kierownikowi korczyńskiego GZEAS-u.

Dyrektor ZS wyraził nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny upłynie w miłej, pełnej współpracy atmosferze oraz będzie obfitował w liczne sukcesy na płaszczyźnie dydaktycznej oraz wychowawczej. Następnie nawiązał do reformy edukacji, kreśląc przed słuchaczami najważniejsze jej założenia. Przypomniał, że wśród trzech oddziałów klas II gimnazjum funkcjonuje klasa językowa, realizująca zwiększoną liczbę lekcji języka angielskiego oraz klasa III szkoły podstawowej oferująca poszerzony zakres zajęć sportowych. Nadmienił również o uruchomieniu w naszej placówce e-dziennika oraz o istotnej inwestycji , jaką jest budowa bieżni przed budynkiem szkoły.

Następnie przedstawił wychowawców klas pierwszych edukacji wczesnoszkolnej: kl. I a - Renatę Brzezińską, kl. I b - Annę Wajdę-Koper (w zastępstwie: Maria Wójcikiewicz), kl. I c - Jadwigę Pelczar, wychowawców klas IV szkoły podstawowej : kl. IV a - Dorotę Zajchowską, IV b - Sabinę Mełech, kl. IV c - Magdalenę Prajsnar, kl. IV d - Macieja Trzemżalskiego, kl. IV e - Janusza Paradysza, kl. IV f - Agatę Bienię oraz wychowawców klas siódmych : kl. VII a - Ewę Sikorę, kl. VII b - Magdalenę Koronę i kl. VIIc - Agatę Gazdę.

Następnie Wójt  Gminy Korczyna zwrócił się do zebranych, życząc uczniom i nauczycielom wytrwałości i osiągania sukcesów. Po krótkim występie artystycznym dyrektor  SP zaprosił uczniów na spotkanie z wychowawcami.

Jolanta Michalik-Kozioł

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: rozpoczęcie roku szkolnego